^

Esch­wei­ler

Voll­sor­ti­ment- und Dis­count­markt in Eschweiler

Abbildung des Objektes Vollsortiment- und Discountmarkt in Eschweiler der PREBAG AG
52249 Esch­wei­ler, Fich­ten­weg 2 + 4 

Dimen­sio­nen

Grund­stück BGF
20300m² 4407m²

Mie­ter

REWE; Nor­ma